Python Ve Programlama (06) | Değişkenlere Giriş

Python Ve Programlama (06) | Değişkenlere Giriş

Python Ve Programlama (06) | Değişkenlere Giriş
Python Programlama

Merhaba,

Seriye kaldığımız yerden devam edelim.

Değişkenler

Değişkenlerimiz bizim programımızın içinde değerlere verdiğimiz isimlerdir. Buna bir örnek verip daha kolay açıklayabileceğimizi umuyorum.

 

 

1

2

3

>>> x=10

>>> x

10

 

Yukarıdaki kodda değerimiz 5 iken, değişkenimiz de x dir. “=” operatörü ile değerimizi değişkenimize atadık. Sonrasında ise Etkileşimli kabuğa x yazarak değişkenimizin içinde tuttuğu değeri görebildik. Python değişken tanımlamalarında diğer yapısal programlama dillerine göre bize daha çok özgürlük verir ve zekidir. Örneğin değişken tanımlaması yaparken değişkenin alabileceği türleri yazmadık. Ancak yukarıdaki kodu Java Programlama dili ile yazmak isteseydik;

 

 

1

int x = 5;

 

 

şeklinde yazmamız ve türünü belirtmemiz gerekiyordu. Yukarıdaki int türü İngilizce de Integer den gelmekte ve Tam Sayı anlamındadır. Ancak Python da bu şekilde tür belirtmeye gerek yoktur. Örneğin şimdide string türünde bir değişken örneği yazalım;

 

 

1

2

3

>>> isim = "İsim Değişkeni"

>>> isim

'İsim Değişkeni'

 

Yukarıda görüldüğü gibi değişkenin veri türünü Python kendisi anlayabilmektedir. Yine yukarıdaki kodu VB dili ile yazmak isteseydik;

 

1

Dim isim As String = "Mehmet"

 

Şeklinde yazmamız gerekiyordu. Görüldüğü gibi Python bu konuda gayet serbesttir. Yine Örneklerimize devam edip değişkenler ile işlemler yaptıralım;

 

 

1

2

3

4

5

>>> sayi1 = 20

>>> sayi2 = 30

>>> sayi3 = sayi1 + sayi2

>>> sayi3

50

 

Yukarıdaki örnekte işlemler gayet açıktır. “sayi1” isimli int(Tam Sayı) türünde veri tutan bir değişkene 20 değeri atanmıştır. sayi2″ isimli int(Tam Sayı) türünde veri tutan bir değişkene 30 değeri atanmıştır. Sonrasında “sayi3” isimli değişkene ise “sayi1” ve “sayi2” isimli değişkenlerin tuttukları değerler toplama işlemi ile toplanıp atılmıştır.

“=” operatörü burada atama görevindedir. Sağındaki değeri solundaki değişkene atar. Atama işlemi her zaman sağdaki işlemlerden geçer. Önce sağdaki işlem yapılır daha sonra değişkene atanır.

Değişken isimlendirirken dikkat etmemiz gereken kurallar vardır. Örneğin değişkenlerimiz semboller ile başlayamaz yalnızca “_” sembolü ile başlayabilir. Yine sayısal değerler ile başlayamaz ve Python diline özgü önceden tanımlı kelimeler ile isimlendirilemez. Peki nedir bu kelimeler?

 

 

1

 ['False', 'None', 'True', 'and', 'as', 'assert', 'break', 'class', 'continue', 'def', 'del', 'elif', 'else', 'except', 'finally', 'for', 'from', 'global', 'if', 'import', 'in', 'is', 'lambda', 'nonlocal', 'not', 'or', 'pass', 'raise', 'return', 'try', 'while', 'with', 'yield']

 

İşte yukarıdaki kelimeler ile bir değişken ismi oluşturamayız.

 

 

1

2

3

>>> in = 5

SyntaxError: invalid syntax

>>>

 

Şimdi değişik veri türlerine sahip değişkenler tanımlayalım;

 

 

1

2

3

4

>>> sayi1 = 5

>>> sayi1

5

>>>

 

Yukarıdaki türün tam sayı olduğunu söylemiştik. (int)

 

 

1

2

3

4

>>> sayi2 = 2.5

>>> sayi2

2.5

>>>

 

Bu kodda ise sayi2 değişkeninin türü, ondalıklı sayıları tutabilen “float” türüdür.

 

 

1

2

3

4

>>> degisken = "merhaba"

>>> degisken

'merhaba'

>>>

 

yine sürekli aşina olduğumuz string (karakter dizisi) veri türümüz.

 

 

1

2

3

4

>>> dogruMu = True

>>> dogruMu

True

>>>

 

İçerisine sadece True/False değerler alabilen boolean mantıksal veri türümüz.

Veri türlerimize az çok baktık. Ancak hepsi bu kadar değildir. Diğer veri türlerine ise zamanı geldikçe bakalım.

long integer—> uzun tamsayı tutar. 2345236678965032321L

integer———> 32 bit tamsayı tutar. ± 2324

float————> 64 bit çift duyarlı sayılar tutar, 2.5 veya -3.32 gibi

string———–> karakter dizileri tutarlar. ‘ veya “ işaretleri arasında

complex——–> 1 + 2j veya 2.5 – 4.3j gibi gerçek ve sanal kısımlardan karmaşık sayılar tutar.

List————-> nesnelerin toplamı. [1,22,[321],’isim’] gibi

Dictionary—–> sozluk = {“Mehmet” : “isim”, “domates” : “sebze”, 1 : “sayi”} gibi

Tuples———-> liste ile benzer yapıda. (‘sayi,’deneme’,(‘kuş’,’ördek’),’çiçek’,’köpek’)

File————-> dosya = open(‘deneme.txt′,’w’); veri = dosya.read() gibi disk dosyaları