Python Python ve Programlama

Python Ve Programlama (08) | Temel Seviyede Fonksiyonlara Giriş

Merhaba,

Bu derste az da olsa fonksiyonlar konusuna giriş yapacağız.

Şimdiye kadar yaptığımız örnekleri Etkileşimli Kabukta yazarak rahatlıkla çalışabildik. Ancak ileride Python ile projeler yaptığımızda, yazacağımız kodları dosyalara kaydetmemiz gerekecek. Bu yüzden bize kolaylık olsun diye kodlarımızı denediğimiz etkileşimli kabukta yazdığımız bazı kodlar gerçek Python projelerinde çalışmayacaktır.

örneğin yukarıda yazdığımız kodların çıktısını Etkileşimli Kabukta alabilirken ileride yazdığımız kodları dosyaya kaydedip çalıştırdığımızda çıktı vermeyecektir. Bunun için özel bir fonksiyon kullanmamız gerekecek.

print() Fonksiyonu

İleride fonksiyonlar konusunu daha geniş ele alacağımızdan burada sadece olması gerektiği kadar bilgi vereceğiz.

print() fonksiyonu ekrana çıktı vermeyi sağlar.

görüldüğü gibi etkileşimli kabukta yaptıklarımızı yine bu fonksiyonla yapabiliyoruz. O halde neden fark var?

Fark söylediğimiz gibi Etkileşimli Kabuk bir test ortamıdır. Hızlı sonuçlar alabilmek ve kodları test etmek için bir araç. Ancak ileride yapacağımız projelerde IDE ortamına geçeceğiz. Ve orada çıktı alabilmek için artık print() fonksiyonunu kullanacağız.


Bu makaleyi 1 dakikada okuyabilirsiniz.