Python Python ve Programlama

Python Ve Programlama (10) | print() Fonksiyonu Parametreleri

Merhaba,

print() fonksiyonunun özelliklerine devam edelim.

print() fonksiyonu birden fazla parametre alabilir.

Yukarıdaki örnekte iki parametre kullandık. İkisi de karakter dizisi. Python ise bunun çıktısını verdiğinde ikisini aralarında bir boşluk bırakarak yan yana yazdı. print() fonksiyonuna parametre verirken; parametreleri bir birinden virgül ile ayırdığımıza dikkat edelim.

Görüldüğü gibi farklı farklı veri türlerini parametre olarak verip yan yana yazdırabiliyoruz. Ancak biz boşluk işareti yazmadığımız halde varsayılan olarak çıktılarda boşluk var. Bunun sebebi nedir? Boşluksuz yazılamaz mı?

print() Fonskiyonunun Parametreleri

sep Parametresi

Python3 ile print() fonksiyonunun 5 parametresi vardır. İlk paramtre olan değerler parametresini gördük. Yazdığımız karakter dizileri, integer değerler ve boolean değerler print fonksiyonun ilk parametresi olan Value parametresine yazılır. Şimdi ise sep (separator- ayırıcı) parametresine bakalım.

sep parametresi ile virgül ile ayrılan parametrelerin arasına hangi karakterin gelmesi gerektiğine karar verebiliyoruz. sep parametresinin varsayılan değeri boşluk karakteridir. Biz bu değeri özelleştirmiş oluyoruz. Örneğin yazdığımız parametreler bir birinden ayrılırken aralarına nokta sembolü koymak istiyorsak yapmamız gereken tek şey sep parametresine nokta sembolünü atamak;

sep parametresi değer olarak yalnızca karakter dizisi alabilir. Sayısal değerler alamaz.

end Parametresi

end parametresi ise parametrelerin sonuna hangi karakterin geleceğini belirler;

file Parametresi

Bu konuyu daha ileride ele alacağız. Öğrenmediğimiz kodlar karşımıza çıkacaktır. Endişe etmeyin ileride ele alacağız.

print() fonksiyonun sep ve end parametreleri dışında diğer bir özel parametresi file dir. file parametresi çıktının nerede gözükeceğini belirtmektir. varsayılan değeri sys.stdout’ tur. Yani çıktıyı ekranda göstermek. Örneğin IDE de çalışıyorsanız varsayılan pencerede gösterecektir. Ancak bu parametreyi değiştirerek çıktının sadece dosya da gösterilmesini sağlayabiliriz.

görüldüğü gibi ekranda hiç bir çıktı göremedik. Çıktı nerede ? Çıktımız varsayılan çalışma dizinimizdeki deneme.dat dosyasının içinde. Peki biz bu kadar parametreleri yazmadan Python nasıl olurda sadece “merhaba dünya” yazdığımızda ekrana  bu şekilde yazabiliyor?

Biz parametreleri yazmasak bile Python zaten arka planda parametreleri varsayılan olarak kendisi yazıyor.

şeklinde bir çıktıyı program arka planda aslında varsayılan parametre değerleri ile dolduruyor;

flush Paremetresi

Python3 ile birlikte gelen print() fonksiyonunun diğer bir parametresi. Şöyle özetleyebiliriz;

Pythonda bazı işlemler standart çıktı konumuna gönderilmeden önce tampon bellekte bekletilirler. Bekletilen bu işlemler toplu olarak standart çıktı konumlarına gönderilirler. Bir örnekle açıklayalım;

dosyayı yazma kipinde açtık. Şimdi içine print() ile bir şeyler ekleyelim.

bu kodları yazıp Enter tuşuna bastığımızda ve bilgisayardan deneme.txt dosyasını açtığımızda dosyaya hiç bir şey yazılmadığını görürüz. Python bu karakter dizilerini tampon belleğe kaydeder. Dosyaya kaydetme işlemini ise dosyayı kapattığımızda yapar.

artık tampon bellekteki değerler dosyaya yazıldı!

Tüm bunları flush parametresini daha iyi anlayabilmek için anlattık. Python önce yazılan ifadeleri tampon bellekte bekletti ve ardından dosyayı kapattığımızda dosyaya yazdı. İşte flush parametresi bu durumu kontrol eder.

bu işlemleri yaptığımızda ve deneme.txt dosyamızı açtığımızda daha dosayı kapatma komutunu eklemediğimiz halde bilgilerin dosyaya yazıldığını gördük.

flush parametresi iki değer alabilir. True yada False. Varsayılan değeri False dir. True değeri aldığında tampon bellekteki işlemleri hemen yerine getirir. Bekletmeden yapar. Bu sayede

komutunu yazmadan komutları dosyaya yazdırabildik. Bu dersimizi de burada bitirelim.


Bu makaleyi 3 dakikada okuyabilirsiniz.