Python Python ve Programlama

Python Ve Programlama (11) | Kaçış Dizileri

Merhaba,

Serimize kaldığımız yerden devam edelim. Python da karakter dizilerini tanımlamak için tırnak işaretlerinden faydalandığımızı önceki derslerde bahsetmiştik. Python bir veri türünün karakter dizisi olup olmadığına tırnak işaretlerine bakarak karar verir. Bu yüzden tek çift ve üç tırnak işareti Python için büyük anlam ifade ediyor.

Önceki derslerimizden artık biliyoruz ki; Python hangi tırnak sembolünü kullanıyorsanız bitirişinizi de onunla yapmanızı bekler. Örneğin;

Ahmet “bugün” sinemaya gidecek. gibi bir çıktı almak isterseniz;

şeklinde bir kod yazmanız gerekecekti. Eğer “” çift tırnak ile başlarsanız “Ahmet ” kelimesini bir bütün olarak alacak ve bugün kelimesinin sonunda ki”” çift tırnak işaretini görünce sonraki bölümünü de karakter dizi gibi yorumlamaya çalışacak ve bitiş tırnağını göremeyince de hata verecektir. Bu sorunu çözmek için ise şuana kadar tek tırnak ile başlamayı düşünmüştük. Ama artık yeni araçlar göreceğiz. Bu araçlara ise “Kaçış Dizileri” diyeceğiz. Peki nedir bunlar? Ne iş yaparlar?

Kaçış dizileri Python diline özgü özel işaret ve anlam taşıyan bu dizileri farklı bir amaç içinde kullanabilmemizi sağlarlar. Örneklerimizde bahsettiğimiz gibi, tırnak işaretleri Python için özel anlam taşırlar. Normalde bu işaretler Python’ da karakter dizisi tanımlamak için kullanılır. Ancak siz isterseniz bu işaretleri farklı amaç için kullanabilirsiniz. Bunun için Python’u haberdar etmeniz gerekiyor. Şimdi bu işaretler nelerdir ve nasıl kullanılır konuları ile inceleyelim.

Ters Taksim(\)

Çift tırnak karakterleri içinde çift tırnak kullanabilmemizi sağlar.

yukarıda görüldüğü gibi, Python yorumlayıcısı sol taraftan kodu okumaya başlar. ilk çift tırnağı gördüğünde bundan sonra gelecek ifadenin bir karakter dizisi olduğunu bilir. Devam ettiğinde ise kaçış dizisi (escape sequence)  ile karşılaşır. Bu işareti gördüğünde Python yorumlayıcısı bundan sonra gelecek işareti olduğu gibi yazar. Yorumlama bu şekilde devam eder. Python diline özgü anlam taşıyan işaretleri olduğu gibi kullanmak istediğimizde ilgili işaretin önüne ters taksim işaretini getirmek yeterlidir.

Python dilinde diğer kaçış dizileri örneklerine bakalım.

Yeni Satır(\n)

Python programlama dilinde en temel kaçış dizisi \ işaretidir. Bu işaret başka karakterler ile bir araya gelerek bir başka kaçış dizisi oluşturabilir. \n kaçış dizisi \ ve n karakterlerinin bir araya gelerek oluşturduğu kaçış dizisidir. Bu kaçış dizini gören Python yorumlayıcısı imleci bir alt satıra geçirir.

Görüldüğü gibi her bir \n kaçış dizisine gelindiğinde Python yorumlayıcısı yeni bir satıra geçer.

Sekme(/t)

Yine iki karakterin birleşiminden oluşan yeni bir kaçış dizisi görüyoruz. Bu ifade klavyeden sanki Tab(sekme) tuşuna basılmış gibi sağ tarafa doğru boşluk bırakır.

yukarıdaki örnekte sep parametresi sayesinde her bir parametrenin arasına bir Tab boşluk bırakmış olduk.

Zil sesi(\a)

Bu karakter dizisi ise bilgisayarınızdan “Bip!” sesi duymanızı sağlar.

bu kod 5 defa “Bip!”sesi duymanızı sağlayacaktır. Ancak bu kodun GNU/Linux üzerinde çalışma garantisi yoktur. Hatta windows sistemlerinde dahi çalışmayabilir.

Python da bir çok kaçış dizisi bulunmaktadır. Daha fazla uzatmadan aşağıya bir liste bırakalım;

Kaçış Dizileri

\” Karakter dizisi içinde çift tırnak işaretini kullanabilmemizi sağlar.

\\ Karakter dizisi içinde \ işaretini kullanabilmemizi sağlar.

\n Yeni bir satıra geçmemizi sağlar.

\t Karakterler arasında sekme boşluğu bırakmamızı sağlar.

\u UNICODE kod konumlarını gösterebilmemizi sağlar.

\U UNICODE kod konumlarını gösterebilmemizi sağlar.

\N Karakterleri UNICODE adlarına göre kullanabilmemizi sağlar.

\x Onaltılısistemdekibirsayınınkarakterkarşılığınıgösterebilmemizisağlar.

\a Destekleyen sistemlerde, kasa hoparlöründen bir ‘ bip’ sesi verilmesini sağlar.

\r Aynı satırın başına dönülmesini sağlar.

\v Destekleyen sistemlerde düşey sekme oluşturulmasını sağlar.

\b İmlecin sola doğru kaydırılmasını sağlar

\f Yeni bir sayfaya geçilmesini sağlar.

r Karakter dizisi içinde kaçış dizilerini kullanabilmemizi sağlar.

 


Bu makaleyi 3 dakikada okuyabilirsiniz.