Python Python ve Programlama

Python Ve Programlama (12) | Kullanıcı ile İletişim

Merhaba,

Şuana kadar işlemlerimizi kendimiz yaparak değerleri kendimiz girerek yaptık. Şimdi ise kullanıcıdan bilgi alma ve bu bilgileri kullanma yoluna gidelim.

Yukarıdaki kod şuana kadar yaptığımız işlemleri anlatıyordu. İsim diye bir değişkenimize bir isim verip bunu çıktı olarak alabiliyoruz. Ancak bunu kullanıcının kendisine bırakmak istersek ne yapmalıyız? Öncelikle buna input() fonksiyonu ile başlayabiliriz.

input() Fonksiyonu

Henüz fonksiyon konusunu daha ayrıntılı görmememize rağmen bu göreceğimiz ikinci fonksiyon. Bu fonksiyonu gören yorumlayıcı imleci bekletir. Klavyeden bir şeyler girmemizi bekler ve Enter tuşuna bastığımızda yorumlamaya kaldığı yerden devam eder.

Görüldüğü gibi isim = input(“isminiz: “)  satırından sonra yorumlayıcı sizden bir karakter dizisi girmenizi bekliyor. Sonrasında Enter tuşuna bastığınızda programımız kaldığı yerden devam ediyor. Örneklerimize devam edebiliriz;

input() fonksiyonunun içine yazdığımız karakter dizisi bize gösterilecek metni verir. Görüldüğü gibi yukarıda input() fonksiyonunun içine her hangi bir karakter dizisi yazmadığımızdan kullanıcı sadece imlecin yanım söndüğünü gördü. Biz programımızı yazarken her zaman son kullanıcının anlayabileceği şekilde yazmalıyız. Bu yüzden her zaman kullanıcının ne yapması gerektiğini olabildiğince açık bir şekilde belli etmemiz gerekmektedir.

yukarıdaki kodda bir işleç daha öğrenmiş olduk. Bu işleç “*” dır. String bir ifadenin en başına geldiğinde karakter dizisindeki karakterleri tek tek böler ve aralıklı yazar.

Yukarıdaki kodda print() fonksiyonunda soyIsim değişkenini yazdırırken *soyIsim olarak yazılmasına ve soy isim değerinin karakterleri arasında birer boşluklu yazılmasına dikkat edin. Bu “*” işlecinin soyIsim değişkeninden hemen önce yazılmasından dolayıdır.


Bu makaleyi 1 dakikada okuyabilirsiniz.